Lưu trữ mọi lúc - Chia sẻ mọi nơi

File tải lên tới 10Gb: Tải lên hình ảnh, tài liệu, âm nhạc và video của bạn ở một nơi duy nhất và truy cập chúng ở bất cứ đâu và chia sẻ chúng ở mọi nơi.

Đặc Quyền

Lưu trữ khủng

Lưu trữ khủng

Không giới hạn dung lượng lưu trữ

Tải lên nhanh

Tải lên nhanh

Tải lên nhanh chóng và tốc độ

Chia sẻ

Chia sẻ

Chia sẽ nhanh chóng và đơn giản

Tải lên nhiều

Tải lên nhiều

Tải lên cùng lúc nhiều tệp

Quản lý tệp

Quản lý tệp

Quản lý tệp dễ dàng

Mã hóa tệp

Mã hóa tệp

Mã hóa tệp và đường dẫn