Trao giải tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng :13-10-2017


Chiều 12-10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, lần thứ nhất năm 2017.


 
Phó Thủ tướng trao giấy chứng nhận cho 2 tác giả đạt giải A.

Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Vương Đình Huệ; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.
Sau hơn tám tháng phát động, tính đến 10-9-2017, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 300 tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, với các thể loại phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình...
Có 84 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Theo đó, có 2 đơn vị đạt Giải tập thể; 1 giải A; 5 giải B; 8 giải C và 10 giải khuyến khích. Báo Đại đoàn kết đạt giải khuyến khích với bài “Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020: Vươn lên từ nội lực”.
Các tác phẩm dự thi đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh của cả nước về tiến trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bên cạnh việc phản ánh việc đổi mới hệ thống, cơ chế thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, sự quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực của Chính phủ cho mục tiêu giảm nghèo đến 2020.
Các tác phẩm cũng đã phản ánh được các mô hình, cách làm hiệu quả của các địa phương trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng, sự tham gia của người dân, khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại. Đồng thời các tác phẩm cũng phản ánh trung thực, phê phán những biểu hiện tiêu cực, kém hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo ở một số địa phương, cơ sở...
Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng 24 tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải cao tại cuộc thi. Phó Thủ tướng khẳng định, lễ trao giải cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới "Ngày quốc tế xoá đói giảm nghèo" và "Ngày vì người nghèo Việt Nam" (17-10) cũng như Tháng cao điểm "Vì người nghèo"...
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chính thức phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2018, với mong muốn mùa giải thứ hai có nhiều tác phẩm xuất sắc phản ánh mọi mặt của chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Hà Giang nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Giải thưởng tập thể và nhóm tác giả của Hệ Văn hoá, đời sống, khoa giáo (Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận giải A với tác phẩm: "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể", trị giá mỗi giải 30 triệu đồng.

 

Phó Thủ tướng trao giấy chứng nhận cho 2 tác giả đạt giải A.

Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Vương Đình Huệ; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Sau hơn tám tháng phát động, tính đến 10-9-2017, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 300 tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, với các thể loại phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình...

Có 84 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Theo đó, có 2 đơn vị đạt Giải tập thể; 1 giải A; 5 giải B; 8 giải C và 10 giải khuyến khích. Báo Đại đoàn kết đạt giải khuyến khích với bài “Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020: Vươn lên từ nội lực”.

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh của cả nước về tiến trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bên cạnh việc phản ánh việc đổi mới hệ thống, cơ chế thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, sự quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực của Chính phủ cho mục tiêu giảm nghèo đến 2020.

Các tác phẩm cũng đã phản ánh được các mô hình, cách làm hiệu quả của các địa phương trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng, sự tham gia của người dân, khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại. Đồng thời các tác phẩm cũng phản ánh trung thực, phê phán những biểu hiện tiêu cực, kém hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo ở một số địa phương, cơ sở...

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng 24 tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải cao tại cuộc thi. Phó Thủ tướng khẳng định, lễ trao giải cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới "Ngày quốc tế xoá đói giảm nghèo" và "Ngày vì người nghèo Việt Nam" (17-10) cũng như Tháng cao điểm "Vì người nghèo"...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chính thức phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2018, với mong muốn mùa giải thứ hai có nhiều tác phẩm xuất sắc phản ánh mọi mặt của chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Hà Giang nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Giải thưởng tập thể và nhóm tác giả của Hệ Văn hoá, đời sống, khoa giáo (Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận giải A với tác phẩm: "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể", trị giá mỗi giải 30 triệu đồng.

Lan Hương/daidoanket

Phó Thủ tướng trao giấy chứng nhận cho 2 tác giả đạt giải A.

Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Vương Đình Huệ; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Sau hơn tám tháng phát động, tính đến 10-9-2017, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 300 tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, với các thể loại phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình...

Có 84 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Theo đó, có 2 đơn vị đạt Giải tập thể; 1 giải A; 5 giải B; 8 giải C và 10 giải khuyến khích. Báo Đại đoàn kết đạt giải khuyến khích với bài “Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020: Vươn lên từ nội lực”.

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh của cả nước về tiến trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bên cạnh việc phản ánh việc đổi mới hệ thống, cơ chế thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, sự quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực của Chính phủ cho mục tiêu giảm nghèo đến 2020.

Các tác phẩm cũng đã phản ánh được các mô hình, cách làm hiệu quả của các địa phương trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng, sự tham gia của người dân, khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại. Đồng thời các tác phẩm cũng phản ánh trung thực, phê phán những biểu hiện tiêu cực, kém hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo ở một số địa phương, cơ sở...

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng 24 tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải cao tại cuộc thi. Phó Thủ tướng khẳng định, lễ trao giải cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới "Ngày quốc tế xoá đói giảm nghèo" và "Ngày vì người nghèo Việt Nam" (17-10) cũng như Tháng cao điểm "Vì người nghèo"...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chính thức phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2018, với mong muốn mùa giải thứ hai có nhiều tác phẩm xuất sắc phản ánh mọi mặt của chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Hà Giang nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Giải thưởng tập thể và nhóm tác giả của Hệ Văn hoá, đời sống, khoa giáo (Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận giải A với tác phẩm: "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể", trị giá mỗi giải 30 triệu đồng.

Lan Hương/daidoanket

Phó Thủ tướng trao giấy chứng nhận cho 2 tác giả đạt giải A.

Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Vương Đình Huệ; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Sau hơn tám tháng phát động, tính đến 10-9-2017, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 300 tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, với các thể loại phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình...

Có 84 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Theo đó, có 2 đơn vị đạt Giải tập thể; 1 giải A; 5 giải B; 8 giải C và 10 giải khuyến khích. Báo Đại đoàn kết đạt giải khuyến khích với bài “Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020: Vươn lên từ nội lực”.

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh của cả nước về tiến trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bên cạnh việc phản ánh việc đổi mới hệ thống, cơ chế thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, sự quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực của Chính phủ cho mục tiêu giảm nghèo đến 2020.

Các tác phẩm cũng đã phản ánh được các mô hình, cách làm hiệu quả của các địa phương trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng, sự tham gia của người dân, khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại. Đồng thời các tác phẩm cũng phản ánh trung thực, phê phán những biểu hiện tiêu cực, kém hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo ở một số địa phương, cơ sở...

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng 24 tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải cao tại cuộc thi. Phó Thủ tướng khẳng định, lễ trao giải cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới "Ngày quốc tế xoá đói giảm nghèo" và "Ngày vì người nghèo Việt Nam" (17-10) cũng như Tháng cao điểm "Vì người nghèo"...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chính thức phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2018, với mong muốn mùa giải thứ hai có nhiều tác phẩm xuất sắc phản ánh mọi mặt của chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Hà Giang nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Giải thưởng tập thể và nhóm tác giả của Hệ Văn hoá, đời sống, khoa giáo (Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận giải A với tác phẩm: "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể", trị giá mỗi giải 30 triệu đồng.

Lan Hương/daidoanket

Phó Thủ tướng trao giấy chứng nhận cho 2 tác giả đạt giải A.

Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Vương Đình Huệ; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Sau hơn tám tháng phát động, tính đến 10-9-2017, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 300 tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, với các thể loại phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình...

Có 84 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Theo đó, có 2 đơn vị đạt Giải tập thể; 1 giải A; 5 giải B; 8 giải C và 10 giải khuyến khích. Báo Đại đoàn kết đạt giải khuyến khích với bài “Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020: Vươn lên từ nội lực”.

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh của cả nước về tiến trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bên cạnh việc phản ánh việc đổi mới hệ thống, cơ chế thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, sự quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực của Chính phủ cho mục tiêu giảm nghèo đến 2020.

Các tác phẩm cũng đã phản ánh được các mô hình, cách làm hiệu quả của các địa phương trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng, sự tham gia của người dân, khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại. Đồng thời các tác phẩm cũng phản ánh trung thực, phê phán những biểu hiện tiêu cực, kém hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo ở một số địa phương, cơ sở...

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng 24 tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải cao tại cuộc thi. Phó Thủ tướng khẳng định, lễ trao giải cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới "Ngày quốc tế xoá đói giảm nghèo" và "Ngày vì người nghèo Việt Nam" (17-10) cũng như Tháng cao điểm "Vì người nghèo"...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chính thức phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2018, với mong muốn mùa giải thứ hai có nhiều tác phẩm xuất sắc phản ánh mọi mặt của chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Hà Giang nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Giải thưởng tập thể và nhóm tác giả của Hệ Văn hoá, đời sống, khoa giáo (Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận giải A với tác phẩm: "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể", trị giá mỗi giải 30 triệu đồng.

Lan Hương/daidoanket

Tác giả bài viết: Lan Hương/daidoanket
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1117
  • Tháng hiện tại: 259169
  • Tổng lượt truy cập: 28900552

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang