Sửa đổi quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của NH

Ngày đăng :05-01-2018


Sửa đổi quy định về giới hạn cấp tín dụng và giới hạn góp vốn, mua cổ phần thực hiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD là một trong những nội dung mới của Thông tư sửa đổi lần này.Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về cá giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Cụ thể Thông tư số 19 sửa đổi bổ sung một số giới hạn, tỷ lệ phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD: giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp; tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.
Sửa đổi quy định về giới hạn cấp tín dụng và giới hạn góp vốn, mua cổ phần thực hiện theo quy định của Luật các TCTD và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD.
Thông tư sửa đổi, bổ sung cấu phần và cách xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu liên quan đến cấu phần vốn tự có, hệ số rủi ro của một số khoản phải đòi. Sửa đổi bổ sung cách xác định tỷ lệ khả năng chi trả với một số nguyên tắc xác định dòng tiền ra - vào.
Ngoài ra, Thông tư 19 cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giải thích từ ngữ; quy định nội bộ, hướng dẫn chi tiết, quy định các xác định, cấu phần một số tỷ lệ bảo đảm an toàn và quy định chuyển tiếp.
Thông tư 19 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 122/2018. Tuy nhiên, riêng với các quy định tại Điều 17 Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 19, được áp dụng để xác định và tuân thủ tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn kể từ ngày 1-1-2018.

 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về cá giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể Thông tư số 19 sửa đổi bổ sung một số giới hạn, tỷ lệ phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD: giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp; tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Sửa đổi quy định về giới hạn cấp tín dụng và giới hạn góp vốn, mua cổ phần thực hiện theo quy định của Luật các TCTD và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD.

Thông tư sửa đổi, bổ sung cấu phần và cách xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu liên quan đến cấu phần vốn tự có, hệ số rủi ro của một số khoản phải đòi. Sửa đổi bổ sung cách xác định tỷ lệ khả năng chi trả với một số nguyên tắc xác định dòng tiền ra - vào.

Ngoài ra, Thông tư 19 cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giải thích từ ngữ; quy định nội bộ, hướng dẫn chi tiết, quy định các xác định, cấu phần một số tỷ lệ bảo đảm an toàn và quy định chuyển tiếp.

Thông tư 19 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 122/2018. Tuy nhiên, riêng với các quy định tại Điều 17 Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 19, được áp dụng để xác định và tuân thủ tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn kể từ ngày 1-1-2018.

Vũ Đậu/ĐSPL

Tác giả bài viết: Vũ Đậu/ĐSPL
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1064
  • Tháng hiện tại: 262543
  • Tổng lượt truy cập: 29294922

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang