Krông Pa chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05

Ngày đăng :11-10-2017


Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát cấp ủy, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.


Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề tại 4 tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị với các loại hình khác nhau, gồm: chi bộ Kiểm lâm, chi bộ Nông nghiệp, Đảng ủy xã Krông Năng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhằm đánh giá vai trò, năng lực của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở để có giải pháp hữu hiệu trong triển khai thực hiện thời gian tới.


 

Đoàn kiểm tra Chỉ thị 05-CT/TW làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Ảnh: T.L

Tại các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát, ngoài việc đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đoàn kiểm tra, giám sát còn yêu cầu báo cáo sâu việc xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch năm; việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ sáng thứ hai hàng tuần về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị; việc đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW sau khi học tập chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng-chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; việc triển khai, tuyên truyền cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức...
Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện, kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định được những nội dung đột phá, để từ đó có giải pháp hiệu quả tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền; các chi bộ sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Một số cơ quan, đơn vị đã rà soát bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác, triển khai khá tốt việc đăng ký nội dung “làm theo” đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức; một số đơn vị đã xây dựng lịch theo dõi cán bộ, đảng viên, công chức tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ sáng thứ hai hàng tuần, coi đó là tiêu chí để nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức cuối năm.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ở huyện Krông Pa thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, công tác triển khai thực hiện của một số tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị còn thiếu tính chủ động; việc xây dựng kế hoạch toàn khóa, hàng năm còn chung chung; việc rà soát, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đáp ứng tiêu chí: “Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện” và bám sát chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị. Nội dung đăng ký “làm theo” của từng đảng viên, công chức trong chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị còn chung chung, thiếu cụ thể và chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí còn sao chép; tập thể chưa xây dựng được lộ trình thời gian, giải pháp thực hiện, đánh giá kết quả việc làm theo...

 

Tác giả bài viết: Tuệ Lâm
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1132
  • Tháng hiện tại: 297817
  • Tổng lượt truy cập: 28939200

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang