Hợp tác xã: Điểm tựa của nông dân Gia Lai

Ngày đăng :11-04-2018


Ngày 11-4-1946, Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, phong trào kinh tế hợp tác được hình thành và phát triển ở nhiều vùng tự do và căn cứ địa cách mạng với các hình thức giản đơn như tổ vần công, tổ đổi công. 


Đặc biệt, HTX Thủy tinh Dân Chủ được thành lập ngày 8-3-1948 tại chiến khu Việt Bắc đã mở đầu cho sự phát triển phong trào HTX ở nước ta. Ngày 27-7-2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận ngày 11-4 hàng năm là Ngày HTX Việt Nam.


 

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020). Ảnh: internet

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào HTX đã trải qua những thời kỳ phát triển khác nhau và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Đi cùng quá trình hình thành và phát triển trên, ngày 24-6-1992, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/UBND về việc thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh dựa trên cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của Ban Quản lý HTX mua-bán trước đây. Nhiệm vụ của Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia hội đồng, kết nạp thành viên, chuẩn bị công việc cần thiết để tổ chức đại hội thành lập Hội đồng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh.
Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh Gia Lai, từ ngày thành lập đến nay, Liên minh HTX tỉnh trải qua 5 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là cột mốc đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh gắn với quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Qua mỗi giai đoạn, HTX trên địa bàn tỉnh có những thay đổi theo tình hình chung của cả nước. Ở thời kỳ đổi mới, cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước từng bước hình thành, phần lớn các HTX trong các ngành, lĩnh vực rơi vào tình trạng khó khăn, lúng túng; nhiều HTX sản xuất kinh doanh thua lỗ phải giải thể.
Luật HTX đầu tiên ra đời năm 1996, có hiệu lực từ ngày 1-1-1997 khẳng định HTX là “tổ chức kinh tế tự chủ” đã giúp các HTX từng bước thoát khỏi tư duy kiểu cũ là hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch và mệnh lệnh hành chính. Luật HTX qua 2 lần sửa đổi, bổ sung và Luật HTX năm 2012 ra đời khẳng định rõ hơn bản chất, nguyên tắc của HTX cũng như chức năng, nhiệm vụ của HTX là cung ứng dịch vụ, tạo việc làm cho thành viên. Hiện toàn tỉnh có 152 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, trong đó có 108 HTX nông nghiệp, 20 HTX vận tải, 8 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 6 HTX xây dựng, 4 HTX thương mại, 6 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số thành viên HTX là 15.921 người, giải quyết việc làm cho 1.646 lao động tại địa phương.
Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh Gia Lai, sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, các HTX trên địa bàn tỉnh từng bước khắc phục những tồn tại trong tổ chức, quản lý và hoạt động. Cụ thể là xác định lại tài sản, vốn, quỹ; tư cách thành viên, huy động thêm vốn góp của thành viên, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành HTX, định hướng hoạt động, tổ chức thêm nhiều ngành nghề mới, đẩy mạnh liên doanh, liên kết; có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế của thành viên, đóng góp tích cực vào nền kinh tế-xã hội của địa phương, tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với cộng đồng. Các HTX được xem là cầu nối giữa chính quyền địa phương với nông dân, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo; đề cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.
Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Gia Lai từng bước được đổi mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ là đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tuyên truyền, vận động thành lập HTX, liên hiệp HTX; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển HTX, liên hiệp HTX để tổ chức có hiệu quả các hoạt động, đáp ứng yêu cầu của các HTX thành viên. Trong đó, công tác tư vấn, hỗ trợ thông tin pháp luật về HTX cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với HTX luôn được Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh còn tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho HTX phát triển.

 

Tác giả bài viết: Văn Bình
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1290
  • Tháng hiện tại: 250558
  • Tổng lượt truy cập: 28891941

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang