Gia Lai: Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Ngày đăng :22-10-2017


Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 4034/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.


Tuyên truyền phổ biến pháp luật ở làng dân tộc thiểu số. Ảnh: L.T

 

Theo đó, Kế hoạch nhấn mạnh việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả của Sở Tư pháp, sự phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh với các cơ quan tiến hành tố tụng, cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.
Nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn; cập nhật, cống bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành...
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thi hành Luật trong phạm vị quyền hạn của ngành, địa phương theo quy định. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch theo đúng tiến độ.

 

Tác giả bài viết: Lương Thanh
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1210
  • Tháng hiện tại: 284397
  • Tổng lượt truy cập: 28099284

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang