Gia Lai: Tăng cường công tác thu ngân sách

Ngày đăng :16-04-2018


Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2018, góp phần thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Chỉ thị số 03/CT-UBND yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình thực tế, phân tích yếu tố tăng, giảm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp nhằm triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ngân sách đạt 4.500 tỷ đồng trở lên.


Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: T.N

 

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai giao Cục thuế tỉnh tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Đồng thời, phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý thuế. Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp mới thành lập áp dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; đối thoại doanh nghiệp để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chủ động làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để nhắm nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, theo dõi đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước các khoản thu phát sinh. Rà soát, đôn đốc người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế. Thực hiện giải quyết miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định. Rà soát, thống kê các hộ đã được cấp giấy phép kinh doanh và thực tế có kinh doanh để cấp mã số thuế và đưa vào quản lý thu. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế theo kế hoạch. Triển khai các giải pháp cưỡng chế thu nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nợ đọng, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu đến 31-12-2018 số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách.
Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để góp phần thu nộp ngân sách kịp thời đúng quy định…
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các giải pháp kiện toàn ban chỉ đạo thu ngân sách nhằm chỉ đạo kịp thời cơ quan chức năng cấp huyện quản lý và khai thác nguồn thu. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với các chi cục thuế triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, cũng như tăng cường các giải pháp khai thác nguồn thu, quản lý việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

 

Tác giả bài viết: Thanh Nhật
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 787
  • Tháng hiện tại: 251324
  • Tổng lượt truy cập: 28456745

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang