Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Ngày đăng :12-03-2018


Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 281/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về tổ chức thực hiện kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến công tác cải cách hành chính.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo “Cơ chế một cửa điện tử” của UBND thị xã Ayun Pa. Ảnh: N.S

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) còn chồng chéo, khó thực hiện để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, duy trì nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết công việc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị, địa phương và tại các cơ quan có TTHC liên thông.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án tự chủ cho 2 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Sở gắn với việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra công tác cải cách hành chính; giám sát liên quan đến hoạt động cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh trong quý II-2018.

 

Tác giả bài viết: Ngọc Sang
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1183
  • Tháng hiện tại: 250171
  • Tổng lượt truy cập: 28891554

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang