Đảng bộ huyện Ia Grai: Xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế-xã hội

Ngày đăng :14-09-2017


L.T.S: Thời gian qua, Huyện ủy Ia Grai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2015-2020). Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí HUỲNH QUANG THÁI-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. 

Đồng chí Huỳnh Quang Thái Bí thư Huyện ủy. Ảnh: T.N

P.V: Sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, xin đồng chí điểm lại một số nét tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng?
Đồng chí HUỲNH QUANG THÁI: 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng gắn với nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đảng bộ đã kết nạp 291 đảng viên mới và đã có 140/268 chi bộ có chi ủy (đạt 87% chỉ tiêu nghị quyết), trong đó có 79/149 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy.
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được tăng cường. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường bám nắm địa bàn, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
P.V: Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội đã đạt được kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí HUỲNH QUANG THÁI: 

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, cùng sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,55%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,08 lần so với năm 2015, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 61.745,5 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 47.923,5 tấn. Huyện tập trung triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ gắn với các loại cây trồng có thế mạnh như: cà phê, cao su, điều, hồ tiêu...

 

Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai trao đổi về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: T.N

Trong năm 2015 và 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 126 tỷ đồng. Công tác quản lý chi ngân sách thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, thực hành tiết kiệm theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tích cực, lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Đến nay, ngoài xã Ia Sao, huyện phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ có thêm xã Ia Yok và xã Ia Hrung đạt chuẩn nông thôn mới.
Bên cạnh đó, huyện đã tập trung nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, trang-thiết bị phục vụ dạy-học, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, đầu tư, đảm bảo cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao hướng về cơ sở đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Chính sách xã hội cho người có công với cách mạng, người nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,42%.
P.V: Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?
Đồng chí HUỲNH QUANG THÁI: 

Đảng bộ huyện sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 

Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, huyện sẽ quan tâm chỉ đạo xây dựng chi bộ có chi ủy ở thôn, làng, tổ dân phố; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ đạt trên 70% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (tăng 16% so với chỉ tiêu nghị quyết). Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; chú trọng công tác dân vận của Đảng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Đồng thời, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa nguồn lực của địa phương để đưa nền kinh tế của huyện tăng trưởng bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí! 

 

Tác giả bài viết: Thanh Nhật
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1762
  • Tháng hiện tại: 447714
  • Tổng lượt truy cập: 26399751

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang