Đak Đoa: Dân vận khéo góp phần phát triển kinh tế xã hội

Ngày đăng :21-09-2017


Ngày 21-9, Huyện ủy Đak Đoa đã sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2017.


Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, tạo sự nhận thức về công tác dân vận trong cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho khối dân vận của Đảng ủy xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác dân vận tại các tổ chức cơ sở Đảng.  
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp từng bước đổi mới nội dung phương thức, hoạt động, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy những biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huyện đã tập trung gắn với việc triển khai các đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc ngăn chặn chuyển nhượng và cho thuê đất trái pháp luật trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo triển khai nhiều mô hình khuyến nông, giúp người nông dân nắm bắt được kỹ thuật canh tác mới áp dụng vào sản xuất, dần xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp, phòng trừ dịch bệnh hiệu quả… 

Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Ảnh: Thanh Nhật

 

Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình hay trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, kết hợp sản xuất và chăn nuôi đem lại nguồn lợi kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện luôn được duy trì ở mức trên 11%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với điều kiện của huyện, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Đến nay, toàn huyện còn 3.657 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 14,46%... Qua đó, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương đường lối Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, củng cố đại đoàn kết dân tộc, tăng cường ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa tặng giấy khen cho 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2017.

 

Tác giả bài viết: Thanh Nhật
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1275
  • Tháng hiện tại: 510703
  • Tổng lượt truy cập: 26462740

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang