Chư Pah: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ

Ngày đăng :22-10-2017


Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương. Đến nay, huyện Chư Pah đã có nhiều chuyển biến tích cực từ công tác này.


Trao đổi với P.V, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Văn Hảo nhấn mạnh: Những năm qua, công tác xây dựng, đào tạo và tạo nguồn đội ngũ cán bộ luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Đó là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Bộ phận một cửa tại UBND huyện Chư Pah. 

Ảnh: L.V.N

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.
Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đủ bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn là nhiệm vụ then chốt. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức kết hợp với điều động, luân chuyển, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật... nhằm giúp cán bộ gần gũi quần chúng nhân dân, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. “Việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, thậm chí đưa ra khỏi quy hoạch đối với cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan và đảm bảo đúng quy trình phân cấp quản lý”-ông Nguyễn Văn Hảo khẳng định.
Đặc biệt, theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Minh Sơn, kể từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Chư Pah còn đưa việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những yêu cầu để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Ngoài nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên thì việc triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện là rất cần thiết. Đến nay, không còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa, không tổ chức liên hoan, gặp mặt khi hội họp”-ông Trần Minh Sơn cho biết thêm.
Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về quy hoạch cán bộ từ huyện đến các xã, thị trấn; thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; tạo sự thống nhất cao trong các cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức.

Qua đó, huyện lựa chọn được cán bộ đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm vị trí phù hợp. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hảo, vẫn còn một số đảng viên thiếu gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, cá biệt có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, do điều kiện lịch sử nên nhiều xã vẫn còn một số chức danh chủ chốt chưa đạt chuẩn về chuyên môn. “Huyện đã cho số cán bộ này nợ bằng cấp chuyên môn nhưng đến năm 2020 phải phấn đấu đạt chuẩn”-ông Hảo cho biết.

 

Tác giả bài viết: Lê Văn Nhung
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1297
  • Tháng hiện tại: 225588
  • Tổng lượt truy cập: 27277384

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang